Dydaktyka

Pracownicy Katedry Budownictwa Wiejskiego prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Geodezji

 • Alternatywne źródła energii
 • Auto-Cad w projektowaniu budowlanym
 • Budownictwo
 • Budownictwo wiejskie
 • Budownictwo, instalacje budowlane i materiałoznawstwo
 • Certyfikacja energetyczna budynków
 • Elementy prawa budowlanego
 • Grafika inżynierska
 • Informatyczne podstawy projektowania
 • Konstrukcje inżynierskie
 • Kosztorysowanie inwestycji
 • Materiałoznawstwo
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Ochrona przed hałasem i wibracjami
 • Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 • Prawo budowlane
 • Renewable Energy Sources
 • Technologia betonu i konstrukcje żelbetowe
 • Termodynamika techniczna

Kierunek dyplomowania Budownictwo Ekologiczne — przedmioty i seminaria

 • Budownictwo ekologiczne
 • Fizyka budowli — działy wybrane
 • Zagrożenia biologiczne w budynkach
 • Konstrukcje drewniane
 • Seminarium dyplomowe

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 • Budownictwo inwentarskie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
 • Budownictwo
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK