Katedra Budownictwa Wiejskiego

W 1961 roku na Wydziale Melioracji Wodnych z Oddziałem Geodezji Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie powstała jednostka o nazwie Katedra i Zakład Budownictwa Wiejskiego. Organizatorem i pierwszym jej kierownikiem był dr inż. Edward Komarnicki, który w 1962 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych na Wydziale Budownictwa Politechniki Gdańskiej.

Od początku istnienia Katedry Budownictwa Wiejskiego głównym zadaniem dydaktycznym jej pracowników było przygotowanie, możliwie na wysokim poziomie, absolwentów macierzystego Wydziału do uczestnictwa w procesie inwestycyjnym w charakterze projektantów, wykonawców czy użytkowników obiektów i technologii występujących na obszarach wiejskich. Celem zajęć prowadzonych na pozostałych wydziałach uczelni było przygotowanie ich absolwentów do praktycznego udziału w procesie inwestycyjnym w charakterze technologów produkcji i inwestorów.

Doświadczenia z prowadzonych w Katedrze prac naukowo-badawczych są w różnych formach przenoszone do praktyki budowlanej i rolniczej, m.in. poprzez publikację wyników badań, opracowanie broszur i wytycznych oraz instrukcji wdrożeniowych w wydawnictwach popularno-naukowych oraz poprzez aktywny udział w konferencjach naukowo-technicznych i różnego rodzaju szkoleniach dla projektantów, służb nadzoru budowlanego, hodowców. Z praktyką rolniczą wiąże się również systematycznie pomnażany dorobek zawodowy pracowników Katedry, którzy są autorami wielu zrealizowanych koncepcji i projektów technicznych, na przykład modernizacji ferm bydła mlecznego w znaczących w kraju Ośrodkach Hodowli Zarodowej w Osieku i Dębołęce (W. Bieda i P. Herbut), a także wielu opracowań o charakterze ekspertyz i opinii technicznych (N. M. Nowakowski).

W ponad 40-letniej historii Katedry Budownictwa Wiejskiego największy udział w rozwoju młodej kadry naukowej mieli: prof. dr hab. Edward Komarnicki, który wypromował sześciu doktorów; dr hab. Nikodem Nowakowski — promotor pięciu prac doktorskich, prof. dr hab. Wacław Bieda oraz dr hab. Jan Radoń, prof. UR, którzy wypromowali po trzech doktorów.

Kierownik Katedry
dr hab. inż. Grzegorz Nawalany

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK