O Katedrze

Problematyka badawcza, którą zajmuje się Katedra Budownictwa Wiejskiego, obejmuje następujące zagadnienia:

  • racjonalizacja gospodarki energetycznej w budynkach i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii (promieniowania słonecznego, ciepła (chłodu) gruntu) oraz odzysk ciepła w systemach wentylacyjnych,
  • modelowanie i analiza teoretyczna zjawisk cieplno-wilgotnościowych zachodzących w przegrodach budynków, wymiana ciepła budynków z gruntem,
  • kształtowanie mikroklimatu wewnętrznego,
  • budownictwo ekologiczne,
  • cechy wytrzymałościowe materiałów organicznych, systemów korzeniowych drzew do tłumienia drgań parasejsmicznych w gruncie oraz roślin w ochronie przed wibracjami i hałasem.

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska — Sekcja Budownictwa Ekologicznego Przy Katedrze, od roku 2002, aktywnie działa sekcja "Budownictwo Ekologiczne" Koła Naukowego Inżynierii Środowiska, które zrzesza entuzjastów problematyki zmniejszenia energochłonności budownictwa wiejskiego i wykorzystania alternatywnych źródeł energii oraz budowy zdrowych domów z naturalnych materiałów. Referaty naukowe członków sekcji są przedstawiane na corocznych sesjach kół naukowych, gdzie zyskują nagrody i wyróżnienia.
W 2004 roku, w gminie Czarny Dunajec na Podhalu zorganizowano obóz naukowy, w którym uczestniczyło 9 studentów. Tematyka obozu naukowego dotyczyła ustalenia ilości i rodzaju wyrobów zawierających azbest, które znajdują się na terenie wybranych wsi. Ponadto, wśród mieszkańców gminy rozpowszechniano materiały informujące o szkodliwości azbestu i bezpiecznych sposobach usuwania, a w kilku szkołach podstawowych i liceach przeprowadzono lekcje nt: "Azbest — zagrożeniem dla zdrowia i rozwoju agroturystyki".
W 2008 roku zorganizowano obóz naukowy "Budownictwo drewniane z przełomu XIX i XX w. w Dobczycach — inwentaryzacja, ocena stanu technicznego i możliwości rewitalizacji" poświęcony budownictwu drewnianemu, które należy zaliczyć do najcenniejszych elementów krajobrazu kulturowego i dorobku materialnego Dobczyc.

Kierunek dyplomowania
Na studiach magisterskich prowadzony jest kierunek dyplomowania "Budownictwo ekologiczne" z następującymi przedmiotami:

  • Budownictwo ekologiczne
  • Fizyka budowli — działy wybrane
  • Zagrożenia biologiczne w budynkach
  • Konstrukcje drewniane
  • Seminarium dyplomowe

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK